Gwybodaeth Allweddol Mai /Key Information May 2022

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting Mai  17eg /May 17th 2022

Presennol / Present: Cyng. Cllrs: B. Jones (cadeirydd/chair), Ann Davies, E. Morgan, L. Hughes, C. Moses,  E. Rees  a  A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance: Cyng./Cllr H. Jones a/and M. Rees (clerc/clerk)

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd                                                                                   51.84

Costiau Clerks Expenses                                                        123.46

Cyflog y Clerc/Clerks Salary 

Mai/May                                                                                 231.56

Mehefin/June                                                                          231.56

D G Morris archwiliwr/auditor                                               200.00

FINANCE / CYLLID

CSG / CCC Manylion am y taliad/ precept advice

Ebrill/April                                                                             2666.66

Banc Lloyds Bank – Ebrill/April Statement                           7781.71

CYNLLUNIO / PLANNING

PL/03912 – dim gwrthwynebiadau na sylwadau/no objections/comments

SEDD GWAG/VACANCY

Gwnaethpwyd penderfyniad i gyfethol oherwydd swydd wag Cynghorydd yn Ward Gogledd Cyngor Cymuned Llangathen.

A decision was made to co-opt following a vacancy of Councillor on the North Ward of Llangathen Community Council.

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  Gorffennaf 19eg/19th July 2022

M Rees (clerc/clerk)        Council@llangathen.org.uk    www.llangathen.org.uk

Co-option Notice