Hyfforddi CPR & Diffibriliwr /Defibrillator Training

Cyngor Cymuned LLANGATHEN Community Council

Nos Fawrth / Tuesday Evening

18/4/23

Hyfforddi CPR & Diffibriliwr /Defibrillator Training

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri

7yh/pm

Am Ddim ac Agored i Bawb / Free and Open to All

(dim angen cofrestru /no need to book)

C A L O N  H E A R T S

Cysylltwch / Contact Mairwen Rees (clerc/clerk)

01558668349

council@llangathen.org.uk