Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema / The Biodiversity & Resilience of Ecosystems Du