Home

banner_llangathen

Plwyf LLangathen

Caiff plwyf Llangathen ei amgylchynu gan blwyfi Llanegwad, Llanfynydd, Llandeilo Fawr, Llandyfeisant, Llanfihangel Aberbythych, Llanarthne a chan afonydd Tywi,  Dulas, Sannan, Parcau a Myddfai.

Mae’r A40 o Abergwaun i Lundain yn rhedeg yn groes o’r Dwyrain i’r Gorllewin trwyddo a chaiff ei groesi gan y B4297 trwy Ddryslwyn, Cwrt-henri a Llanfynydd a chan yr C2152 trwy Gelli-aur i Gapel Isaac. Mae’r holl lwybrau troed o 42/2 i 42/23 yn croesi’r plwyf.  Darllenwch mwy amdano LLangathen….

Llangathen Parish

The parish of Llangathen is bounded by the parishes of Llanegwad, Llanfynydd, Llandeilo Fawr, Llandyfeisant, Llanfihangel Aberbythych, Llanarthney and by the rivers Towy, Dulais, Sannan, Parcau and Myddfi.

It is transversed from East to West by the A40 Fishguard to London and crossed by the B4297 through Dryslwyn, Court Henry and Llanfynydd and by the C2152 through Golden Grove to Capel Isaac.  All footpaths from 42/2 to 42/23 criss cross the parish. Read more about LLangathen….

Location of Defibrillators

defib