Key Information 18 / 1 / 22

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 18/1/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, C. Campbell

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd  y Cyng. A.F.Davies ddiddordeb mewn trafodaeth y Gwefan/ Cllr. A.F.Davies declared an interest in the Website discussions

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                        231.56

Chwefror / February                                                  231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                117.53

(Zoom £14.39 x 2)

SLCC Aelodaeth/Membership                                      80.00

Domain Renewal                                                           57.55 (inc VAT)

This invoice to be passed on to the new web 

Manager.

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2400 – 22/12/21

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2021 – £7649.55 Rhagfyr/December 2021 £9784.15

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  15/3/22

Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177