Agenda – Tuesday, 19th January 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Ionawr, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.   Adolygu/ ystyried y Polisi Iaith Gymraeg

     To review/consider the Welsh Language Policy.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2016/2017

     The precept requirement for 2016/2017

11.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 17th November 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17eg o Dachwedd, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th November 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  To review/consider Model Standing Orders

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – 15th September 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fedi, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th September 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 21st July 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Orffennaf, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 19th May 2015

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19fed o Fai, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th  May 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

AGENDA FOR THE AGM

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

 2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.             To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2014 / 2015.              accounts for 2014 / 2015.

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2015 / 2016.                              To discuss membership affiliation for        2015/ 2016.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2015 / 2016. chairman for the year 2015 / 2016.

     Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2015 / 2016.          Representatives for various organisations for the year 2015 / 2016.

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.      To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.     To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                 To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                       To discuss planning applications.

8.  Unrhyw fater arall                                         Any other business.