Agenda -Tuesday, 25th October 2016

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod cyfarfod arbennig o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 25ain o Hydref, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that an extraordinary meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 25th October 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I ystyried cais cynllunio:

    To discuss planning application:

E/34266 – Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo. 32,000 Bird Free Range Chicken Unit.

www.carmarthshire.gov.wales

4. Unrhyw fater arall

   Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 20th September 2016

 Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 o Fedi, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

 1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.
 2. Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol / Report by Police Community Support Officer.
 3. I derbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest.
 4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.
 5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.
 6. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.
 7. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.
 8. I ystyried ceisiadau cynllunio. www.carmarthenshire.gov.wales   / To discuss planning applications. E/34239 and E/34266
 9. Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 / Annual Return for the year ended 31st March 2016
 10. Deddf Llywodraeth Leol 2000 / Cod Ymddygiad Enghreifftiol / Local Government Act 2000 / Model Code of Conduct
 11. I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr / To receive the County Councillors report.
 12. Unrhyw fater arall / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349

Agenda – Tuesday, 19th July 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Orffennaf, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 19th July 2016 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

AGENDA

 1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
 2.  To receive declarations of interest. / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.
 3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.
 6.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. / Independent Remuneration Panel for Wales.
 7.  Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol. / National Salary Award.
 8.  Rheolau Ariannol Cymru. / Model Financial Regulations Wales.
 9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 10. I ystyried ceisiadau cynllunio.  /  To discuss planning applications.10. Defibrillator
 11. Defibrillator
 12. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.  
 13. Unrhyw fater arall. / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349

 

Agenda – AGM Tuesday, 17th May 2016

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam

Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th  May 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

 1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. /  To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.  / To confirm the minutes of the 2015  Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am . / To receive and approve the statement of  accounts  for 2015 / 2016.    Review of Risk Assessment 2015 / 2016.                                                                                                                                             

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2016 / 2017.  / To discuss membership affiliation for 2016/ 2017.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn. /  To appoint: Chairman and Vice-chairman for the year 2016 / 2017.

7.   Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2016 / 2017.  /   Representatives for various organisations for the year 2016 / 2017.                                                         

 

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.                               To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.                       To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.                                To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.                              To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                                                To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                                                 To approve accounts for payment.

7.  I dderbyn parodied yn Cynghorydd Sir                                     To receive the County Councillors report

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                                                      To discuss planning applications.

9.  Unrhyw fater arall                                                          Any other business.

Agenda – Tuesday, 15th March 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fawrth, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th March 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol.

    To consider applications for financial assistance.

10.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 19th January 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Ionawr, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.   Adolygu/ ystyried y Polisi Iaith Gymraeg

     To review/consider the Welsh Language Policy.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2016/2017

     The precept requirement for 2016/2017

11.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 17th November 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17eg o Dachwedd, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th November 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  To review/consider Model Standing Orders

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – 15th September 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fedi, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th September 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 21st July 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Orffennaf, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 19th May 2015

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19fed o Fai, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th  May 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

AGENDA FOR THE AGM

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

 2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.             To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2014 / 2015.              accounts for 2014 / 2015.

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2015 / 2016.                              To discuss membership affiliation for        2015/ 2016.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2015 / 2016. chairman for the year 2015 / 2016.

     Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2015 / 2016.          Representatives for various organisations for the year 2015 / 2016.

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.      To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.     To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                 To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                       To discuss planning applications.

8.  Unrhyw fater arall                                         Any other business.